Silence (2012)

Silence

İsmet Değirmenci, doğadaki yalnız yürüyüşlerinde iç konuşmalar yaparak; "şehirin yığınsal mimari düzenine karşın, doğanın peyzaj gramerini yani ağaçların bilge sessizliğini sunuyor”.